ikc

Aanbod van Beatrix en Junis breidt uit 

Junis Kinderopvang en IKC Beatrix intensiveren de samenwerking. Per 1 januari 2018 is er ook peuteropvang mogelijk bij (I)KC Beatrix.  
IKC Beatrix

Eerder dit jaar hebben de Prinses Beatrixschool en Junis Kinderopvang de intentie uitgesproken om verder te werken naar een samenwerking in de vorm van een IKC (Integraal Kind Centrum). De samenwerking tussen de school en kinderdagopvang De Kleine Schat is al jaren goed en er kwam steeds meer vraag naar uitbreidingsmogelijkheden. Zo is er besloten om in april een BSO te starten in de school. Hier wordt naschoolse opvang geboden, maar ook voor de vroege vogels is er een ontbijtclub waar kinderen kunnen genieten van een ontbijt en daarna naar school gaan. Naast deze opvangvormen neemt de vraag naar peuteropvang toe. 

De belangstelling voor opvang neemt in zijn algemeenheid toe. Beide organisaties bewegen hier in mee door  nauw samen te werken en te kijken naar het activiteitenaanbod. Er wordt gesproken over samenwerking op het gebied van de leerlijn en er is aandacht voor het geloof.  

Peuteropvang en VVE

Op deze locatie gaat men werken met het VVE-programma van Puk en Co, dit is een taalprogramma voor het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse Educatie. VVE is bedoeld om alle kinderen gelijke ontwikkelkansen te bieden. Kinderen krijgen naar behoefte en mogelijkheden activiteiten aangeboden om zo een stevige basis voor een goede start op de basisschool te leggen. Alle kinderen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar kunnen zo de wereld ontdekken. 

Roos Blaauwhof, clustermanager Junis Kinderopvang; “KDV de Kleine Schat ligt direct naast de school. Onze tuinen grenzen aan elkaar en het hek naar het kleuterplein  staat regelmatig open zodat kinderen ook op deze manier het samenspel en de samenwerking als heel natuurlijk ervaren”

Astrid Sloof, directeur van IKC Beatrix: “Met de komst van de Peuteropvang bij de  Pr. Beatrixschool is het aanbod voor kinderen van 0-12 zowel op school als in de (kinder)opvang compleet.”

Persbericht

 X