2017-10-10 11.50.03-2

AED-buitenkast voor Reeuwijk-Brug West

In Reeuwijk-Brug West is sinds deze week een Automatische Externe Defibrillator (AED) in buitenkast aanwezig. De AED is geplaatst bij het Huis van Alles in winkelcentrum Bruggehoofd.

De AED-buitenkast is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het wijkteam, bewoners en winkeliers. Wijkbewoner Louis van Wijk heeft de AED-buitenkast gewonnen via de Hartstichting. Met inzet van wijkteamlid Rene Stoppelenburg heeft deze buitenkast een plek gekregen bij het Huis van Alles.

Hans van Dijk (Van Dijk Euronics) heeft de technische aansluiting voor zijn rekening genomen; Jos van de Berg (Coop) heeft de AED van de winkeliersvereniging, voorheen aanwezig in de Coop, in de buitenkast geplaatst.

Met de AED in buitenkast kunnen nu alle hulpverleners in Reeuwijk-Brug West, aangemeld bij Hartveilig Wonen, bij alarmering beschikken over een AED.


X