CDABD21B111

CDA overhandigt Manifest Mobiliteit aan Tweede Kamerfractie

Op een regionale bijeenkomst van de CDA-afdelingen Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas heeft Tweede Kamerlid Martijn van Helvert het manifest “Mobiliteit in de Gouwestreek” in ontvangst genomen. Met dit manifest willen de CDA-afdelingen de belangrijkste speerpunten van de regio nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de Tweede Kamer.
“Voor Bodegraven-Reeuwijk zijn de belangrijkste speerpunten op het gebied van vervoer: de Bodegravenboog, de verdubbeling van het spoor om een kwartiersdienst mogelijk te maken, het aantrekkelijker maken van fietsen, bescherming van de polderwegen en het beperken van het luchtverkeer boven het Groene Hart. ”, aldus lijsttrekker Jan Vergeer van CDA Bodegraven-Reeuwijk. “We zetten ons al langer in voor betere doorstroming en vragen met name aandacht voor veiliger fietsen. We denken in de regio dan ook aan fietssnelwegen zonder drempels en verkeerslichten. Meer fietsen, minder autorijden en beperking van het luchtverkeer dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en leefbaarheid.”

Wethouder Dirk-Jan Knol voegt daaraan toe: “Het is belangrijk om als regio gezamenlijk op te treden om voor grote infrastructurele projecten. Daarmee maak je aan de Tweede Kamer duidelijk dat dit speerpunten zijn die in meer gemeenten spelen. Uiteindelijk wordt landelijk een politiek besluit genomen over de aansluiting van de N11 op de A12 en op het gebied van luchtverkeer. Maar ook als het gaat om het landelijk beleid voor C-wegen spelen rijk en provincie een belangrijke rol.”

Namens de Tweede Kamer fractie van het CDA zegde Martijn van Helvert toe dit manifest te bespreken in de fractie en in te brengen in de discussie met de minister. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om geld vrij te maken voor de aansluiting van N-wegen op snelwegen. Dit manifest zal worden gebruikt om de wens van de Bodegravenboog kracht bij te zetten.

 

X