a968f5aa-groespfoto

Lintjesregen in Bodegraven-Reeuwijk 2018

Op donderdag 26 april 2018 vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Op deze feestelijke dag werden door burgemeester C. van der Kamp aan zes inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De aanvang was om 10.00 uur en vond plaats in Zalencentrum ‘De Brug’ in Reeuwijk.
De heer G. Kok, Driebruggen
Lid in de Orde van Oranje Nassau: Medeoprichter van de Driebrugse Volleybalclub DVC en al 41 jaar vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Waarder te Nieuwerbrug. Daarnaast is hij 9 jaar actief geweest als bestuurslid van de Stichting Waarder helpt Roemenië en 14 jaar secretaris van Welzijnsstichting Kerverland te Driebruggen.

Mevrouw M. Kippersluis – van Zoest, Bodegraven, Lid in de Orde van Oranje Nassau; Sinds 1980 vrijwilliger en secretaris van voetbalvereniging Esto te Bodegraven en sinds 1987 vrijwilliger bij de Organisatie Sportverkiezing Bodegraven-Reeuwijk. Daarvoor is zij 17 jaar secretaris en bestuurslid geweest van Gym- en Jazzvereniging Heres (voorheen Esto)

De heer D. Zwaneveld, Bodegraven, Lid in de Orde van Oranje Nassau; Op dit moment nog actief als bestuurslid van de Stichting Kunstzinnige Vorming te Woerden, bestuurslid van de Stichting Kaaspakhuis te Woerden, lid van de themacommissie Governance van de VO-raad en vrijwilliger bij het Buddyproject van de gemeente. Daarvoor heeft hij zich ingezet als bestuurslid bij de Christelijke Gymnastiekvereniging DOS, is hij actief geweest als jeugdouderling en voorzitter van de Jeugdraad van de toenmalige Gereformeerde Kerk Bodegraven, was hij lid van de ledencommissie Governance, Leiderschap en Cultuur van Verus te Woerden en was hij vrijwilliger bij World Servants.

Mevrouw M. Verhorst – Verbree, Bodegraven, Lid in de Orde van Oranje Nassau; Mevrouw zet zich al vanaf 1987 belangeloos en vol energie in voor de Zending Kringloopwinkel, onderdeel van Protestantse Gemeente Bodegraven.

De heer T. de Bruin, Reeuwijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau; Na 25 jaar trouwe dienst, geruime tijd als bevelvoerder bij de brandweer in Reeuwijk heeft besloten de brandweer te verlaten. Hij heeft zich al die jaren ten bate van de samenleving ingespannen en heeft anderen gestimuleerd hetzelfde te doen.

Mevrouw C. Bezemer, Reeuwijk, Ridder in de Orde van Oranje Nassau; Sinds 1990 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Sluipwijk, mede dankzij mevrouw haar inzet is het mogelijk gemaakt dat de restauratie van de Sluipwijkse kerk plaats kon vinden. Daarnaast is zij lid van Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Daarvoor is zij 16 jaar bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Reeuwijk geweest, waarvan 4 jaar als voorzitter. Ook is zij secretaris geweest van Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen te Gouda, bestuurslid van Stichting Welzijn Ouderen Reeuwijk, onafhankelijk voorzitten van Stichting VEEN en is ze tijdelijk in politiek actief geweest als bestuurslid van de Reformatorische Politieke Federatie en de ChristenUnie Zuid-Holland.

 

 X