1b094813-7c1f-4e00-a3ad-e316088ea289

Zondagsopenstelling in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De huidige regeling doet in bepaalde gevallen onvoldoende recht aan de behoefte van zowel ondernemers als consumenten. Ten opzichte van de huidige regeling spreken we de volgende wijzigingen af.
Perifere gebieden

In de perifere gebieden Rijnhoek, Bedrijventerrein Broekvelden en Reeuwijkse Poort wordt het voor winkels toegestaan elke zondag tussen 12 en 17 uur open te gaan. Eventuele overlast in het weekend willen we in samenspraak met betrokken ondernemers zoveel mogelijk beperken.

Data zondagsopenstelling

Voor de winkelgebieden Bodegraven Centrum, Broekvelden (Vromade), Miereakker en Bruggehoofd gelden op dit moment vaste data voor de zondagsopenstelling (elke laatste zondag van de maand gedurende acht maanden per jaar). Dit vaste ritme laten we los. In plaats daarvan stemmen we de data van de acht zondagen per winkelgebied af op de wensen van ondernemers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in meer openstellingen rond de feestdagen.

Experiment Reeuwijk-Brug

In Reeuwijk-Brug is sprake van een sterke groei van recreatie en toerisme. In dit kader gaan we in 2018 onderzoeken of er behoefte is aan een experiment voor verruiming van het aantal zondagsopenstellingen in Reeuwijk-Brug in 2019. Indien dit experiment wordt uitgevoerd evalueren we dit in oktober 2019, waarna we een besluit nemen over voortzetting. In geen geval mag een verruiming van de zondagsopenstelling leiden tot een verplicht gestelde opening door bijvoorbeeld de vastgoedeigenaar of Vereniging van Eigenaren.

Evenementen

We spreken af dat evenementen op zondag tijdens kerktijden niet rond de Dorpskerk in Bodegraven worden gehouden.

Bron: GemeenteX