Disclaimer

Het is ten strengste verboden om foto, video en/of tekst materiaal, wat door Rebonieuws.nl/ Vrieso Media op de site gepubliceerd wordt en copyright bevat, aan derden te verspreiden of te verhandelen zonder toestemming van de rechtmatige.

Bij gebruik van de vormgeving, foto’s en video op welke wijze dan ook is schriftelijke toestemming noodzakelijk. Op de geproduceerde teksten, beelden en video’s van Rebonieuws.nl is het Nederlands auteursrecht van toepassing.