Rohda76-ZwartePijl.Werf_

Rohda’76 vecht promotieregeling aan

Via de nacompetitie greep Rohda’76 net naast promotie naar de derde klas. De tweede plaats was niet voldoende voor een stapje hoger. Toch heeft dat muisje nog een staartje.
Dat komt door de KNVB. Die was aanvankelijk ‘vergeten’ dat zij op 24 augustus 2016 Haaglandia/Sir Winston uit de competitie (zaterdaghoofdklasse) had genomen. De club uit Rijswijk is failliet verklaard. Dat betekende dat er zowel in de 1e, 2e als 3e klas een extra plaats te vergeven was. Voor die extra plaats in de 3e klas mochten Linschoten en Oegstgeest afgelopen zaterdag 17 juni strijden. De KNVB voerde als motivatie aan dat deze twee clubs als beste nummers twee uit de nacompetitie waren gekomen en recht hadden op een herkansing. En daar zit hem nu de crux. Die regeling had de KNVB niet (tijdig) met de betrokken clubs gedeeld. Kortom, de clubs waren bij aanvang van de nacompetitie niet op de hoogte van het vergeven van een extra plaats in de derde klas. Pas na afloop van de nacompetitie maakte de KNVB de criteria bekend om (alsnog) in aanmerking te komen voor een herkansing voor een plaats in de 3e klas.

Daarom heeft Rohda’76 bij de KNVB bezwaar aangetekend. Tegelijkertijd heeft Rohda’76 de bond een aantal interessante suggesties aan de hand gedaan om tot een oplossing te komen.

Enkele andere verenigingen – die ook als tweede zijn geëindigd in de nacompetitie – hebben een kort geding aangespannen tegen de KNVB. Dat heeft ertoe geleid dat de beslissingswedstrijd Linschoten – Oegstgeest voorlopig is uitgesteld. Wat dit allemaal tot gevolg heeft, blijft nog even ongewis. Wordt vervolgd.
There are no comments

Add yours