ae22ed1b-3176-4524-a8b6-af548fe371cf

Sportharmonisatie van tafel

Het harmonisatieplan voor de sport is van tafel. Wethouder Dirk-Jan Knol legt uit. Het is tijd voor een nieuwe start. “We beginnen het proces op 0. Er waren breuken ontstaan in het vertrouwen bij partijen en vooral bij de sportverenigingen. We moeten een nieuwe start maken, maar wel met dezelfde doelstelling met de gelijke behandeling van onze sportverenigingen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Sport

Sport en bewegen zijn van essentieel belang voor onze inwoners. Sportverenigingen en sporten verbinden mensen. Ook is er een sterke samenhang tussen sporten, bewegen, gezondheid en het preventieve effect daarvan op bijvoorbeeld jeugdhulp.
De komende vier jaar stimuleren we de breedtesport. Knelpunten in de huisvesting lossen we samen met alle betrokkenen op.

Sportvisie

We herkennen en erkennen het belang van sport voor de samenleving. Samen met onze sportverenigingen en inwoners werken we aan een visie over de waarde van sport en bewegen voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Onderwerpen die worden meegenomen in de sportvisie zijn onder andere:

  • Hoe maken we de verbinding tussen sport, bewegen en gezondheid?
  • Hoe stimuleren we breedtesport?
  • Hoe anticiperen we op nieuwe bewegingen in de sport?
  • Hoe maken we de fysieke leefomgeving meer toegankelijk voor sport?
  • Hoe maken we multifunctioneel gebruik van verenigingsruimten mogelijk?
  • Wat voor organisatievorm past het best bij sportaccommodaties en hoe passen scale aspecten hierin?

Buitensport

We werken aan een goede relatie met de buitensport. We maken een nieuwe start en werken door aan een gelijke behandeling van de buitensport in onze gemeente. We besteden aandacht aan de belangen van de sportverenigingen en betrekken ze vroegtijdig bij de planvorming, zonder het belang van de gemeenschap uit het oog te verliezen.X