BAS afbeelding

Bodegraven zit met afval vol uitzondering….?

De onderstaande brief is ingezonden door Marcel Bosch, voorzitter van Wijkteam Zuid.
In de laatste editie van het Bodegraafse Nieuwsblad las een een stuk over het strenger optreden tegen het te vroeg plaatsen van afval. Hierbij stuur ik u mijn commentaar hierop.

Wat is nu een uitzondering?

 

De afgelopen dagen las ik op hier en daar een publicatie vanuit de gemeente inzake het te vroeg aanbieden van afvalcontainers en plastic zakken. Op zich een goed initiatief, er zijn te veel inwoners die al een paar dagen er voor hun huisvuil aan de straatkant zetten en dat is bepaald geen leuk aangezicht. En er wordt gelukkig nu ook echt opgetreden, zondaars krijgen een boete van € 90,–. Je kan als gemeente nooit genoeg communiceren met de eigen inwoners. Goed gedaan dus.

Echter…, Bodegraven-Reeuwijk is hier niet sterk in. Ook het onderstaande stuk tekst, uit deze publicatie, roept bij mij helaas alleen maar vragen op.

 

Tijdstip aanbieden containers/plasticzakken
De minicontainers of plastic inzamelzakken mogen op de dag van de inzameling tussen 5:00 en 7:30 uur ’s ochtends bij de aanbiedplaats worden geplaatst of gelegd. Bij uitzondering mag het huishoudelijk afval de avond voor de inzameldag na 22:00 uur ’s avonds worden aangeboden. Om 19:00 uur op de inzameldag dient u de minicontainers weer te verwijderen van de openbare weg.

Ik mag dus ’s ochtends tussen 05.00- en 7.30 uur ons afval aanbieden. Lastig want meestal lig ik dan nog lekker in mijn warme bedje. Gelukkig mag het bij wijze van uitzondering de avond er voor ook na 22.00 uur. Daar wil ik dan ook graag gebruik van maken. Alleen dat woordje uitzondering, dat laat mij maar niet los. Wat voor uitzondering dan en wie gaat daar dan over? Hoe kom ik in aanmerking voor de uitzondering? Moet ik dat ergens aanvragen? Want als ik dat niet duidelijk kan krijgen voor mijzelf dan loop ik nog steeds het risico op een fikse boete.

Beste Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: wilt u zo vriendelijk zijn dit voor eens en voor altijd duidelijk te maken aan uw inwoners?

Alvast bedankt.

Marcel Borsch – Voorzitter Wijkteam Zuid
There are no comments

Add yours