Najaarsmarkt-bodegraven-2015-IMG_2290-660

Fractie van BB-R kritisch tegenover 4,9% verhoging vergoeding Raadsleden

Den Haag heeft besloten de vergoeding voor het werk van Raadsleden met ingang van 01 januari 2017 met 4,9% te indexeren.
Op welk inflatie indexcijfer die 4,9% gebaseerd is, is echter de grote vraag. Eén ding is in ieder geval wel zeker, inwoners van onze gemeente krijgen dit jaar niet en masse zo’n inkomensverbetering.

Reden voor de Fractieleden van BB-R kritisch te staan t.o.v. deze verhoging. Daarom heeft de Fractie van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk schriftelijke vragen aan het College gesteld:

Datum : 2 januari 2017

Onderwerp : Verhoging Raadsvergoeding

Van Fractie : Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat door het ministerie is besloten de vergoedingen voor Raadswerk in 2017 met 4,9% te indexeren. Wij hebben hierover de volgende vragen:

  • Klopt het dat de vergoedingen voor Raadswerk in 2017 met 4,9% wordt verhoogd?
  • Wordt de Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden ook verhoogd?

Indien bevestigend beantwoord hebben wij de volgende vragen:

  • Kunt u ons informeren wat de motivatie is voor het verhogen van de vergoeding?
  • Wordt de uitkering uit het Gemeentefonds voor de Gemeente in 2017 navenant verhoogd?
  • Is er een mogelijkheid voor de Raad om van de verhoging af te zien?

Indien bevestigend beantwoord hebben wij de volgende vraag:

  • Is er een mogelijkheid om dan die verhoogde uitkering uit het Gemeentefonds binnen de Gemeente anders in te zetten?

namens de fractie van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk,

 


Ingezonden bericht
There are no comments

Add yours