eef46bbf-17e1-4134-960c-072158f3aad9-1050×788

Bodegraven-Reeuwijk verbetert bescherming cultuurhistorische panden

Monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk vallen voortaan onder een uniforme, gemeentebrede regeling. De subsidieregeling voor deze panden is bovendien uitgebreid: niet alleen monumentale panden, maar ook cultuurhistorisch waardevolle panden komen in aanmerking voor subsidie.
De nieuwe regels zijn vastgelegd in het paraplubestemmingsplan cultuurhistorie Bodegraven-Reeuwijk, de partiële herziening cultuurhistorie Kern Nieuwerbrug en de geactualiseerde Erfgoedverordening, die onlangs door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Gezamenlijk vervangen deze plannen de huidige regels voor monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden binnen alle bestemmingsplannen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 Aanpassingen aan panden

In de plannen is vastgelegd dat cultuurhistorisch waardevolle panden niet zonder omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk mogen worden gesloopt. Daarnaast mag vergroting of verandering van een pand geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden. Ook is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen die het toestaat om extra wooneenheden te realiseren in een pand met cultuurhistorische waarde. In het buitengebied is dit aantal beperkt tot maximaal drie. Deze regeling komt overeen met de huidige regeling in het bestemmingsplan Buitengebied Noord.

Erfgoedverordening

Aanvullend moet de geactualiseerde Erfgoedverordening zorgen dat het beschikbare budget voor de instandhouding van het culturele erfgoed in Bodegraven-Reeuwijk beter wordt benut. Voorheen bleef een aanzienlijk deel van dat budget over. Daar moet verandering in komen nu subsidies niet alleen beschikbaar zijn voor monumentale panden, maar ook voor cultuurhistorisch waardevolle panden.

Subsidie

De subsidie is beschikbaar voor monumentale panden en cultuurhistorisch waardevolle panden die de waardering ‘hoog’ en ‘redelijk’ hebben gekregen in de beleidsnota cultuurhistorie. De subsidie bedraagt 2.500 euro per pand per vijf jaar.

Open Monumentendag

Geïnteresseerden in monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk zijn van harte uitgenodigd voor de Open Monumentendag op 14 september 2019. Deelnemende gebouwen in de gemeente openen die dag hun deuren voor bezoekers.

X