IMG_0578

Dominee Bram Tack krijgt advies om Emmaüs te verlaten in Bodegraven

Aan de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs in Bodegraven zijn twee fulltime predikanten verbonden. Dit zijn ds. Bram Tack en ds. Leo Webbink. De Emmaüsgemeente is deel van de Protestantse Gemeente Bodegraven. Hierbij horen ook de hervormde wijken 1 en 2, die een meer behoudende vorm van gemeente zijn praktiseren.
In de afgelopen winter heeft er een onderzoek (kerkvisitatie) plaatsgevonden naar het reilen en zeilen van de Emmaüsgemeente en het functioneren van beide dominees. De visitatoren spraken met de kerkenraad, predikanten, kerkelijk werkers en met een deel van de gemeenteleden. Het concluderende advies is om dominee Leo Webbink – 8 jaar dominee van Emmaüsgemeente, niet woonachtig in Bodegraven –  los te maken van de Emmaüsgemeente. Hij functioneerde niet naar behoren. Ook de samenwerking tussen beide dominees ging de laatste jaren niet van harte. 

Ik ga goed met Arjen en de kerkenraad overleggen wat rond dit advies het beste is.

“Verder zijn de visitatoren van mening dat het voor Emmaüs goed zou zijn als binnen afzienbare termijn beide predikanten niet meer aan de gemeente verbonden zijn.” Het advies voor Bram Tack om eerder met pensioen te gaan valt hem zwaar. “Ik ben erg aangeslagen en verdrietig. Ik zag dit eerlijk gezegd niet aankomen. Ik heb hier 16 jaar met hart en ziel mijn werk gedaan, zowel in de kerk als ook erbuiten. Ik ga goed met Arjen en de kerkenraad overleggen wat rond dit advies het beste is.” 

De hele gemeente bestaat uit 2600 leden met een heel breed patroon van geloofsbeleving. “Ik begrijp natuurlijk dat ik niet voor iedereen de ideale dominee ben, maar dat dit nu zo naar buiten komt doet me uiteraard veel pijn.”

Tack voelt grote verbondenheid met zijn kerkelijke gemeente en met Bodegraven. “Ik zit vaak aan keukentafels, preek graag op zondag en ben betrokken bij mooie initiatieven in onze woonplaats. Ik moet er niet aan denken dat dat allemaal voorbij zou zijn.”

Dominee Bram Tack staat zondag gewoon weer het woord van God te verkondigen in de kerk.

 

 X