Gemeentehuis1-test-3135

Samenvatting gemeentenieuws week 20 woensdag 15 mei

Hierbij een samenvatting van de gemeentepagina van week 20 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Klik op de titel en je krijgt een doorverwijzing naar het bericht. Dit artikel betreft alleen een kleine samenvatting.

Wil je de gemeentepagina in z’n geheel lezen in een PDF bestand? Weeknummer 20 van de gemeentepagina vind je (straks) hier

Koninklijke Onderscheidingen

Iedereen kan bij de burgemeester een voorstel indienen om een inwoner uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bedankt hulpdiensten

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk bedankt alle hulpdiensten en organisaties voor het organiseren van de Veiligheidsdag.

Europese Verkiezingen 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Valt uw bedrijf of instelling onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een informatieplicht en een verplichting om energie te besparen. Wat betekent dit voor u?

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren/melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Uw stem telt! Geef uw mening over vuurwerk

Bent u voor of tegen het afsteken van knalvuurwerk? Hoe staat u tegenover vuurwerkvrije zones? En vindt u dat u met de buurt vuurwerkvrije zones zelf moet kunnen regelen?

Het zwemwaterseizoen 2019 gestart

Het zwemwaterseizoen 2019 gestart De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verstrekt tijdens het zwemwaterseizoen actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit van de offi ciële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland.

Van 1 mei tot 1 oktober (het zwemwaterseizoen) controleren en handhaven de zwemwaterinspecteurs de offi ciële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland op veiligheid, hygiëne en visuele zwemwaterkwaliteit. Deze zwem-waterlocaties zijn te herkennen aan de blauwe informatieborden.

Loopt u ook mee?

De avondvierdaagse zal van start gaan. Loopt u ook mee?

Datum: 21 t/m 24 mei 2019

Inschrijven, startplaatsen en tijden: www.avondvierdaagse-bodegraven-reeuwijk.nl

Programma Huis van Alles

Bodegraven

Budgetkoken (elke week) donderdag 16 mei 16.00 – 20.00 uur
Open atelier (elke week) donderdag 16 mei 19.30 – 22.00 uur

Driebruggen

Tabletcafé & koffi e-inloop (elke week) vrijdag 17 mei 10.00 – 12.00 uur
Open tafel voor 60+ dinsdag 21 mei 12.00 – 13.30 uur

Nieuwebrug aan den Rijn

Pak een stoel (elke week) dinsdag 21 mei 15.00 – 16.00 uur
Jeu de boules (elke week) dinsdag 21 mei vanaf 19.30 uur

Reeuwijk-Brug

Klaverjassen donderdag 16 mei 13.30 – 16.00 uur
Papierwinkel dinsdag 21 mei 14.00 – 15.30 uur

Reeuwijk-Dorp

Seniorengym (elke week) dinsdag 21 mei 09.00 – 10.00 uur
Warme maaltijd dinsdag 21 mei 12.30 – 14.00 uur

Waarder

Koffie met bingo (elke week) woensdag 22 mei 09.45 – 11.30 uur
Opening van het terras met zaterdag 25 mei 11.30 – 13.00 uur pannenkoeken

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Bouwen en verbouwen week 20

Natuur en milieu week 20

Geluid week 20

Vergaderingen week 20

X