405867f9-d973-42bb-b5ce-72a106306206

Column: “Een tunnel zou misschien het beste zijn”

Maar vanzelfsprekend niet te realiseren en onbetaalbaar. Toch stel je het eens voor. Autoverkeer door de tunnel. Alle ruimte erboven voor fietsers en voetgangers. Gister vergaderde de commissie over de Raadhuisweg/Zoutmansweg en nog steeds staat het dorp volledig op zijn kop. Het lijkt er vooral over te gaan of je voor of tegen een fietspad bent en slechts een handjevol zoekt nog de consensus met elkaar. Toch is wat ons betreft die conclusie een beetje te kort door de bocht. Het gaat hier namelijk over meer. Onder die verhitte discussie ligt een veel belangrijkere vraag die nu naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Hoe gaat ons dorp er in toekomst uitzien? ‘Decisions of today defines tomorrow!’
Duik maar in de rapporten en alle klankbord- en deskundige commentaren. Iedereen is het erover eens. Een veilige route over de Raadhuisweg/Zoutmansweg lukt niet zonder het aantal autobewegingen per dag terug te brengen naar tussen de 4.000-5.000. Maximaal!

De auto te gast op een mooie dorpsweg. Waar fietsers en voetgangers een veilige hoofdrol gaan spelen. Om dat voor elkaar te krijgen zal de gemeente keuzes én passende maatregelen moeten gaan nemen. Niet de fietser als snelheid beperkende factor, maar snelheidsbeperkende maatregelen waardoor de fietser veilig is. Natuurlijk vraagt dat ook iets van ons als dorpsgenoten. Beter gedrag op de weg. “Een ‘heer’ in het verkeer” of misschien liever het gender neutrale “Wees een medemens op de weg!”.

Maar ook van fietsers. Hoe jong ze ook zijn. Iedereen is zelf ook een beetje verantwoordelijk voor veiligheid in het verkeer. Wellicht heeft een puberbrein hier nog geen kaas van gegeten, maar als ouder kun je er op blijven hameren en vooral zelf proberen niet het slechte voorbeeld te geven. Blijft het wel de vraag of het gewenste aantal autobewegingen per dag in de toekomst haalbaar is. Want wie zijn nu eigenlijk die weggebruikers?

Sluipverkeer of zijn het dorpsgenoten? Wat is de invloed van alle bestelbusjes en de groeiend aantal internetaankopen? Welke invloed heeft de aantrekkende economie op ons dorpsverkeer? Er komt bovendien nog behoorlijk nieuwbouw bij en wie gaan hier dan wonen? 65+ ers die minder op de weg zitten of druk rondrijdende jonge gezinnetjes? Hoe zit het met de wens om een leuk restaurant te vestigen midden in het dorp? Dat zou op zichzelf zo maar een toename van 5 tot 10 % per dag (*)kunnen betekenen?

Belangrijke vragen die een rol spelen bij de keuze die de gemeenteraad binnenkort maakt. Maar die moet over meer gaan dan alleen de cijfers en het fietspad. Krijgen we als Reeuwijk de komende jaren een rustige veilige dorpsweg, die een echte verbindende factor moet gaan worden tussen oost en west? Of worden we straks een gescheiden dorp langs een doorgaande route tussen de A12 en Gouda. Rondweg of niet.

Het politieke antwoord moet gaan over een heuse dorpsvisie. Over de toekomst van Reeuwijk-Brug. Het liefst met een compleet verkeerscirculatieplan in het achterhoofd. Niet in het belang van de verkiezingen over 3 jaar, maar voor veel langer. Simpel gezegd in het belang van ons dorp en de mensen die er wonen. Vandaag en morgen.

Column van: Annemarie Visser

 

 

X