Bouwen en verbouwen week 14 ODMH

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

  • Buitenkerk 54j: het vervangen van een woonboot (06-03-2019, zaaknr. 2019074924)
  • Oud-Bodegraafseweg 110: het plaatsen van een dakopbouw (22-03-2019, zaaknr. 2019148929)

Driebruggen

  • H. Kielastraat 16: het plaatsen van een vlonder, beschoeiing en een tuinmuurtje tot aan het water (19-03-2019, zaaknr. 2019145772)

Nieuwerbrug aan den Rijn

  • Graaf Albrechtstraat 32: het plaatsen van een dakkapel (22-03-2019, zaaknr. 2019148484)
  • Weijland 30: het bouwen van een hooiopslag (14-03-2019, zaaknr. 2019111958)

Reeuwijk

  • Platteweg 83: het plaatsen van een fietsenhok (21-03-2019, zaaknr. 2019147636)
  • Schinkeldijk 58: het vervangen van kozijnen en het isoleren van de dakconstructie van een woning (18-03-2019, zaaknr. 2019144091)

’t Kerkestuk 21: het stabiliseren van een bestaande aanbouw aan een woning (25-03-2019, zaaknr. 2019181286)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Nieuwerbrug aan den Rijn

  • Weijpoort 37a: het vervangen van het dak (25-03-2019, zaaknr. 2019034100)

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders zijn van plan zijn om, met toepassing van artikel 3.10, eerste lid, sub d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de volgende omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘wijzigen monument’ te verlenen:

  • Restauratie van de Oucoopsemolen aan de Prinsendijk 4 in Reeuwijk

Inzage 4 april t/m 15 mei 2019 inzien in het klantcontactcentrum van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. | Zienswijzen 4 april t/m 15 mei 2019 per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450000).

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank