Ruimte en infrastructuur week 25

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Schinkeldijk 3, Reeuwijk-Tempel’, Reeuwijk

Samenvatting Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan betreft de realisatie van een parkeerterrein bij de begraafplaats Tempel. De wijzigingsmogelijkheid voor een compensatiewoning is bij de vaststelling komen te vervallen. Het plangebied ligt langs de Schinkeldijk aangrenzend aan de begraafplaats tot de eerste watergang | Besluit van gemeenteraad | Ter inzage 20 juni t/m 31 juli 2019 | Beroep kan gedurende deze termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State | Contactpersoon Dhr. B. Boon

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan cultuurhistorie Bodegraven – Reeuwijk’

Samenvatting Het plan betreft het vervangen van de huidige en ontbrekende regels omtrent cultuurhistorische waardevolle panden binnen alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk. | Besluit van gemeenteraad | Inzage 20 juni t/m 31 juli 2019 | Beroep 21 juni t/m 1 augustus 2019| Inwerkingtreding 1 augustus 2019 | Contactpersoon dhr. K. Ellenbroek

Vaststelling van de beheersverordening ‘Partiële herziening cultuurhistorie Kern Nieuwerbrug

Samenvatting Het plan betreft het vervangen van de huidige en ontbrekende regels omtrent cultuurhistorische waardevolle panden binnen alle geldende ruimtelijke plannen van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk. Voor de kern Nieuwerbrug geldt de beheerverordening ‘Kern Nieuwerbrug’. | Besluit van gemeenteraad | Inzage 20 juni t/m 31 juli 2019 | Contactpersoon dhr. K. Ellenbroek

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank