Unieke wilgenfundering voor Hortemansdijk

De Hortemansdijk wordt voorzien van een nieuwe fundering die bestaat uit 300m3 wilgentakken. Dit is een heel nieuwe (duurzame) methode van wegen ophogen die nog niet eerder op autorijbanen is toegepast.

Duurzaamheidspilot
Deze circulaire en innovatieve manier van funderen is uniek in Nederland. Hiermee leggen we de basis voor meerdere opties van duurzaam wegenonderhoud zoals bijvoorbeeld funderen met schuimglas. De wilgenfundering past door de circulaire en innovatieve werkwijze goed binnen het raadsprogramma 2018-2022 Samen Duurzaam Gezond. Daarin kiezen we voor het omzetten van goede voornemens in concrete stappen, zoals dit duurzame wegenonderhoud.

Hoe werkt het
De wilgentakken zijn afkomstig van wilgen uit de buurt. Ze zijn in bossen bij elkaar gebonden en worden op
1,20 meter diepte als fundering gelegd. Dan gaan de touwen eraf en voegen de takken zich op natuurlijke wijze. Vervolgens wordt er een laag puin op gestort. Na een half jaar wordt bekeken wat de stand van zaken met de weg is. Als zich geen bijzonderheden voordoen wordt de Hortemansdijk na een half jaar geasfalteerd.

Karrespoor
De 400 meter lange en 3 meter brede Hortemansdijk krijgt een zogenaamde ‘karrespooruitstraling’: lichte stroken aan de zijkant van de weg en donkere stroken in het midden.

Geen extra overlast
Het leggen van de fundering en het puin gebeurt tegelijk met de afsluiting van de Hortemansbrug. Hierdoor is er geen extra overlast voor het doorgaande verkeer. Aanwonenden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van mogelijke overlast. De fundering is naar verwachting uiterlijk deze week klaar. De weg is dan echter nog niet toegankelijk voor doorgaand verkeer, omdat de Hortemansbrug dan nog niet open is.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank