Vergaderingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Woensdag 19 december 20.00 uur

  • Grondexploitatie Achter de Boerderij
  • Bestemmingsplan Weijpoort 20-21C
  • Duurzaamheidslening, blijverslening en starterslening
  • Diverse belastingsverordeningen 2019
  • Uitvoeringsplan centrumvisie Bodegraven
  • Aanpassing WMO-verordening

De op de agenda betrekking hebbende stukken zijn op www.bodegraven-reeuwijk.nl te raadplegen via Gemeenteraad -> raadsinformatiesysteem. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Griffier, drs. J.H. Rijs via nummer (0172) 522 522, e-mailadres hrijs@bodegraven-reeuwijk.nl.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank