40 nieuwe flex woningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Door de toenemende krapte op de woningsmarkt heeft het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afgelopen dinsdag een besluit genomen om 40 extra flex woningen te realiseren. Vooral starters, spoedzoekers en statushouders ondervinden problemen met het vinden van een (huur)huis. Dit vertelde Dirk-Jan Knol tijdens het persoverleg.
De bestemming voor de flex-woningen is nog niet bekend, maar er zijn twee locaties op het oog. Het is nu de bedoeling om te onderzoeken op haalbaarheid en mogelijkheden. Het gaat om een ander type woning en andere kwaliteitseisen. Voorbeelden van zulke woningen zie je nu aan de Winterdijk in Gouda. 

Bouwmaterialen

De spanning op de bouwmarkt voor de benodigheden en de vraag naar het aantal flexwoningen maakt het lastig om een inschatting te maken wanneer de woningen er komen. De wethouder hoopt dat eind 2023 en wellicht begin 2024 de flexwoningen beschikbaar zijn voor woongenot. Bij flexwoningen moet je denken aan 1 of 2 persoons-huishoudens. Het College ziet de urgentie van de woningmarkt en vindt dat ze hier iets aan moeten doen. 

De woningen blijven zo’n 10 tot maximaal 15 jaar staan. 

Foto: Lege frame aan de Winterdijk in Gouda

Advertentie