Aanpassing rijrichting Kerkstraat in Bodegraven

In Bodegraven verandert binnenkort – tijdelijk – de rijrichting van de Kerkstraat tussen de Oude Markt en de Vijverlaan. Het gaat om een proef, gedurende de periode van 9 mei tot 1 juli. Deze straten houden éénrichtingsverkeer, maar dan vanaf de andere kant.
Het gaat om een proef die samen met een aantal bewoners van de Kerkstraat is bedacht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Momenteel is de kruising Kerkstraat/Oude Markt erg onoverzichtelijk. Het zicht is slecht vanwege de bebouwing. Verder is er veel verkeer dat, vanwege de huidige rijrichting, de Kerkstraat gebruikt om het dorp snel uit te komen. Dat geldt ook voor het zwaardere verkeer. Hierdoor komen (brom)fietsers klem te zitten en die kiezen er vervolgens voor om op het trottoir te rijden. Door het ontbreken van voortuintjes stappen bewoners vanuit hun woning direct in het pad van deze (brom)fietsers. Dit levert gevaarlijke situaties op.

Oplossing problemen

Het omdraaien van de rijrichting in de Kerkstraat zou een oplossing kunnen zijn voor beide problemen. Om de impact van de wijziging in de Kerkstraat beperkt te houden, wordt dan ook de rijrichting in de Burgemeester Van Dobben de Bruijnstraat aangepast.

Vervolg

Na de proefperiode, dus na 1 juli, wordt bekeken wat het effect is van het omkeren van de rijrichting. Dan wordt er besloten of er vervolg wordt gegeven aan deze proef.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer M. Roskam via telefoonnummer 0172-522522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.X