Nieuwe voorzitter ChristenUnie

ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de ledenvergadering werd de vacature van voorzitter van de afdeling vervuld door Gerrit Wim van Veelen unaniem te verkiezen als voorzitter.
Gerrit Wim van Veelen is oud-wethouder en heeft verschillende politieke en bestuurlijke functies uitgeoefend. Zo is hij momenteel voorzitter van de RvT van Bureau Bousa en van Stichting JLC. De komende tijd wil hij als voorzitter volop zijn aandacht geven aan het maken van een mooi verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar. Onder het thema “SAMEN RECHT DOEN” worden de volgende speerpunten uitgewerkt.

  • Zorg voor elkaar
  • Een economie waarin mensen centraal staan
  • Kiezen voor de schepping

Daarnaast wordt hard gewerkt aan het samenstellen van een evenwichtige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Solliciteren hiernaar kan nog steeds. Kijk op www.bodegraven.christenunie.nl/verkiezingen voor meer informatie.

Ingezonden bericht

X