Samen wonen in het historische centrum van Bodegraven PASTORIESTAETE

blank

Rhynleve Vastgoed B.V. en A. Burggraaff Holding B.V. hebben de handen ineengestoken om de panden gelegen op de kop van de Kerkstraat te transformeren naar duurzame appartementen voor ouderen huisvesting. Juist deze locatie is uitermate geschikt om de doelgroep 55+ in en nabij alle voorzieningen een fijne woonplek te laten worden.

blank


Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft positief gereageerd op de voorgestelde planvorming van het toekomstige appartementencomplex “Pastoriestaete” te Bodegraven. Dit complex is geprojecteerd aan de Kerkstraat, Pastorieplein en Voorplein.

Op de locatie komt een half-verdiepte parkeergarage met daarboven 35 appartementen rondom een binnenplaats. De architectuur is gebaseerd op de omliggende historische bebouwing en sluit zich aan op de architectuur rondom het kerkplein. De appartementen zijn in eerste instantie bedoeld voor de eigen bewoners van Bodegraven om deze een mogelijkheid te geven om in het centrum te kunnen wonen en alle faciliteiten direct om de hoek te hebben.

blank

Artist impression Pastoriestaete

Omgevingsparticipatie

De bewoners in de directe omgeving, belanghebbenden en andere betrokkenen (zoals het wijkteam, het kerkbestuur, historische vereniging etc) worden binnenkort uitgenodigd voor een informatieavond, dit als vervolg op de eerste consultatieronde in 2020, welke ons veel aan informatie heeft opgeleverd, en waar we (deels) rekening mee hebben gehouden bij de uitwerking van het plan. De betreffende bewoners en belanghebbenden ontvangen voor deze informatieavond van ons een uitnodigingsbrief. Vanaf medio december 2022 zal onze site www.pastoriestaete.nl ook gelanceerd worden, waarop iedereen alle relevante gegevens kan vinden.

Het proces tot omgevingsvergunning

Rhynleve Vastgoed B.V. en A. Burggraaf Holding B.V. hebben de publieksrechtelijke procedures reeds opgestart met het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning . Daarnaast is nu ook de gemeenteraad aan zet. Op 9 november 2022 zal door Rhynleve Vastgoed B.V. en A. Burggraaff Holding B.V. een presentatie over de planvorming worden gegeven. Deze presentatie is openbaar en wordt gegeven in het gemeentehuis tijdens de maandelijks inspraak bij de raad. 

Artist impressions

Onderstaande artist impressies geven een beeld van de planvorming.

blank

blank

 

Advertentie

blank