duurzaamheid

Tweede ronde werkateliers duurzame energieopwekking

Het is best een uitdaging: in 2035 wil onze gemeente klimaatneutraal zijn. Daarvoor is alleen energie besparen niet genoeg. Om klimaatneutraal te worden, moet ook duurzame energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen of zonnevelden aan te leggen. Deze uitdaging gaan we samen aan.
Dit voorjaar zijn honderden belangstellenden op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden in Bodegraven-Reeuwijk. Nu is het tijd voor de tweede ronde van de werkateliers.

Werkatelier op donderdag 11 oktober
Wij nodigen u van harte uit om donderdag 11 oktober deel te nemen aan het tweede werkatelier. We presenteren de zoekgebieden die zijn ontstaan in de eerste ronde en gaan hierover met u in gesprek. Vervolgens wordt aan diverse thematafels dieper ingegaan op de verschillende voorkeursplekken.

Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur Locatie: De Vliethoeve, Zuidzijde 101- 102, Bodegraven

Meld u aan
Wilt u meedoen en uw kennis en ideeën inbrengen? Dan nodigen we u van harte uit zich aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl.

Uitkomsten eerste ronde werkateliers
Was u niet aanwezig bij de eerste ronde of wilt u van tevoren nog teruglezen wat er toen zoal besproken is? Op de themapagina duurzame energie op onze website vindt u een uitgebreid verslag van de eerste ronde: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ duurzame-energie.X