Vroeger stonden er frees- en asfalteermachines, straks woningen

Op de plek aan de Overtocht waar vroeger de Versluys Groep haar frees- en asfalteermachines en ander materieel stalde, verrijzen straks tussen de 60 en 70 woningen. Als alles volgens plan verloopt start de bouw in 2023.
Na de verhuizing van het bedrijf voor wegenbouw en verkeerstechniek naar de Dammekant, kwam de locatie van 15.000 vierkante meter beschikbaar voor een andere bestemming. Bouwbedrijf Thunnissen uit Heemstede heeft het door de Overtocht en Vlietkade omkraagde terrein gekocht. Namens de nieuwe eigenaar treft Bodegraver én projectontwikkelaar Joop Govaars al vanaf 2013 voorbereidingen om de bouw mogelijk te maken. Namens de koper overlegt hij met de gemeente om een overeenkomst op te stellen waarin de bouw van de huizen wordt geregeld. Daarna volgt een aanpassing van het bestemmingsplan en het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp. Uiteraard krijgen omwonenden de gelegenheid om hun zegje te doen.

Het is de bedoeling dat van het totale bouwplan ongeveer twintig procent gaat bestaan uit sociale huurwoningen. Voordat de bouw begint, gaan de bestaande opstallen tegen de vlakte en verdwijnt de bestaande asfaltlaag.

Door: Ad van den HerikX