Wijkteam

Wijkteam Bodegraven Zuid gaat aan de slag met de burgerparticipatie

De Nationale ombudsman constateert na onderzoek dat gemeenten nogal eens met hun rug naar de burger staan als het gaat om burgerparticipatie. Daarom heeft de ombudsman uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie vastgelegd in tien spelregels voor gemeenten die toepasbaar zijn op de dagelijkse praktijk.
Daarbij roept de ombudsman gemeenten op de inbreng van burgers serieus te nemen en bij het nemen van beslissingen te profiteren van de kennis en creativiteit van hun burgers. Hun inbreng vanuit de praktijk kan bijdragen aan een beter bestuur. Belangrijk daarbij is dat gemeenten heldere keuzes vooraf maken over de manier waarop ze burgers bij de besluitvorming willen betrekken en dat ze deze keuzes ook aan de betrokkenen bekend maken. Bovendien is het goed informeren van de burger gedurende het hele participatieproces cruciaal voor het slagen ervan. Zo kunnen de belangrijkste ergernissen van burgers over inspraak en participatie voorkomen worden.

Zie ook; https://www.nationaleombudsman.nl/…/participatiewijzer_febr…

Wij gaan de gemeente actief helpen om de burgerparticipatie In Bodegraven-Reeuwijk echt vorm te geven. De wil is er waarschijnlijk wel maar keer op keer is de burgerparticipatie in vele dossiers ver te zoeken. Dat kan en moet echt anders. Professionele hulp van buitenaf is dan ook meer dan welkom. 

De Nationale Ombudsman is er voor alle burgers.

Wijkteam Bodegraven Zuid Werkt…!

Met vriendelijke groet,

Marcel Bosch

 

X