afval2

Wijzigingen afvalinzameling

Afval scheiden is een groot succes in onze gemeente. De hoeveelheid restafval is bijna gehalveerd. Een grote prestatie van alle inwoners, waar we trots op kunnen zijn met elkaar! Een grote stap op weg naar een circulaire economie waarin niets weggegooid wordt.
In de praktijk blijkt dat het merendeel van de inwoners met een minicontainer (grijze afvalbak) voor restafval die gemiddeld nog maar eens per vier weken aanbiedt. De gemeente gaat daarom de inzameling voor deze minicontainers aanpassen aan de dagelijkse praktijk en de frequentie terugbrengen naar eens per vier weken.

Gelijktijdig worden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Cyclus gaat met kleinere voertuigen rijden in het Reeuwijkse plassengebied. Dat betekent dat de afvalinzameling in het plassengebied verandert omdat de kleine voertuigen minder afval mee kunnen nemen. Het afval wordt daarom voortaan op twee verschillende dagen ingezameld. Kijk op de afvalkalender welke dagen dat precies zijn.
  • In de winter wordt er minder GFT-afval aangeboden. Daarom gaat de GFT-inzameling in de maanden december, januari en februari terug naar eens per vier weken. In de praktijk betekent dit dat de inzamelingsrondes van eind december, eind januari en eind februari komen te vervallen. De rest van het jaar blijft de GFT-inzameling eens per twee weken.

Benieuwd wanneer er bij jou afval wordt opgehaald?

Kijk op de afvalkalender van Cyclus of installeer de Afvalkalender-app van Cyclus (te vinden onder ‘Afvalkalender Cyclus’ in Google Play Store of Apple store). Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele kalender, ook als er iets wijzigt!
 

 

 X