Disclaimer & Privacyverklaring

Het is ten strengste verboden om foto, video en/of tekst materiaal, wat door Rebonieuws.nl/ Vrieso Media op de site gepubliceerd wordt en copyright bevat, aan derden te verspreiden of te verhandelen zonder toestemming van de rechtmatige.

Bij gebruik van de vormgeving, foto’s en video op welke wijze dan ook is schriftelijke toestemming noodzakelijk. Op de geproduceerde teksten, beelden en video’s van Rebonieuws.nl is het Nederlands auteursrecht van toepassing.

Privacyverklaring Vrieso Media

Je privacy is voor Vrieso Media van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website rebonieuws.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Vrieso Media.

Foto’s

Rebonieuws verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens voor het verlenen van diensten. Ook plaatsen wij foto’s op onze website en Facebookpagina. Personen hebben te allen tijde het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. 

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, ip-adres, nickname, telefoonnummer, profielfoto, betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

Door op “verzenden” te klikken ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens door Vrieso Media om contact op te nemen. Mocht je klant worden van Vrieso Media dan registreren wij klant- en noodzakelijke persoonsgegevens, enkel voor het uitvoeren van onze diensten en het verzenden van infomatiemailings. Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden of gebruikt voor externe commerciële doeleinden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens en ., geboortedatum, profielfoto, naw-gegevens, geslacht, nickname, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, geslacht en profielfoto. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, nickname, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens, profielfoto, factuuradres, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

In-app aankopen doen
Je kunt in onze website rebonieuws.nl dingen kopen waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en te registreren.

Hiervoor gebruiken wij je ip-adres, e-mailadres, profielfoto, factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, nickname en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement afsluiten
Je kunt bij onze website rebonieuws.nl een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, nickname, e-mailadres, geboortedatum, profielfoto, naw-gegevens, geslacht en ip-adres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Aankopen credits
Sommige dingen bij rebonieuws.nl werken met credits, die je vooraf moet kopen, en waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren.

Hiervoor gebruiken wij je ip-adres, profielfoto, geboortedatum, nickname, e-mailadres, naw-gegevens, telefoonnummer, betalingsgegevens, geslacht en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, ip-adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Advertenties
Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token- De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens- Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Persoonsgegevens

 

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vrieso Media
Wilgenoord 43
2411 TC Bodegraven
info@rebonieuws.nl
0616318483


X