Belastingverordeningen en gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 december 2018 de belastingverordeningen 2019 vastgesteld, inclusief de Legesverordening 2019 (tarieven dienstverlening). Voor de hondenbelasting heeft de raad geen nieuwe verordening vastgesteld. Die belasting heeft de raad afgeschaft. Verder heeft de raad het Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2019 vastgesteld. De verordeningen en het besluit zijn op 31 december 2018 bekendgemaakt in het Gemeenteblad en in werking getreden op 1 januari 2019.

Het Gemeenteblad vindt u op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen en het besluit zijn beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving > Wettenbank lokaal.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank