Verordeningen voor Startersleningen, Blijversleningen en Duurzaamheidsleningen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 december 2018 de volgende verordeningen vastgesteld:

  • Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018;
  • Verordening Blijverslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018;
  • Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018;
  • Verordening tot intrekking van de Verordening Restschuldlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017.

De verordeningen zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad op 31 december 2018 en in werking getreden op 1 januari 2019. Het Gemeenteblad vindt u op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen zijn beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving > Wettenbank lokaal.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank