Bouwen en verbouwen week 16

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 • Dronenweg 7001 t/m 7018: het aanleggen van een uitrit (04-04-2019, zaaknr. 2019256755)
 • Eiber 26: het plaatsen van een dakkapel (02-04-2019, zaaknr. 2019234921)
 • Groene Zoom 147 in Bodegraven: het isoleren en stuccen van een zijgevel (04-04-2019, zaaknr. 2019254263)
 • Hooijerdijk 34: het plaatsen van een dakkapel (02-04-2019, zaaknr. 2019234064)
 • Ingelanden 7: het plaatsen van een dakkapel op achterdakvlak van woning (08-04-2019, zaaknr. 2019259728)
 • Ingelanden 9: het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (08-04-2019, zaaknr. 2019259776)
 • Tjalk 35 en 37: het samenvoegen van 2 units (08-04-2019, zaaknr. 2019259567)
 • Watersnip 50: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (08-04-2019, zaaknr. 2019259282)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Hoefsmid (WW kavel 21): het bouwen van een woning (26-03-2019, zaaknr. 2019191293)
 • Hoefsmid (kavel WW03): het bouwen van een woning (03-04-2019, zaaknr. 2019245369)
 • Graaf Florisweg 16: het verbouwen van een winkel naar zelfstandige wooneenheden (02-04-2019, zaaknr. 2019235294)

Reeuwijk

 • Nieuwdorperweg 27: het verbouwen van een woning (01-04-2019, zaaknr. 2019225205)
 • Zonnedauw 5: het plaatsen van een dakkapel (02-04-2019, zaaknr. 2019234020)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • C. Hoogendoornlaan 4: het realiseren van een wagenloods (03-04-2019, zaaknr. 2019043659)

Reeuwijk

Nieuwenbroeksedijk 20a: realiseren van een steiger (05-04-2019, zaaknr. 2019047002)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Eendrachtsweg 30: het verbouwen van een klaslokaal tot KDV groepsruimte (03-04-2019, zaaknr. 2019045053)
 • Zilverschoon 46: het plaatsen van een beschoeiing met twee vlonders en schanskorven (03-04-2019, zaaknr. 2019042063)

Waarder

Koningin Julianastraat 9: het bouwen van een schuur (03-04-2019, zaaknr. 2019043814)

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank