Bouwen en verbouwen week 28

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 • Landlust 8: het plaatsen van een dakkapel (26-06-2019, zaaknr. 2019455828)
 • Wilhelminastraat 29: het legaliseren van een bestaand reclamebord (26-06-2019, zaaknr. 2019455952)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • De Bree 27: het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de gevel (02-07-2019, zaaknr. 2019460223)
 • Hoefsmid: het realiseren van een energieneutrale nieuwbouwwoning (kavel 26 Wijde Wiericke) (25-06-2019, zaaknr. 2019454597)

Reeuwijk

 • Middelburgseweg 74: het plaatsen van een aanbouw en dakkapel (27-06-2019, zaaknr. 2019456356
 • Schinkeldijk 17: het plaatsen van een garage/berging (25-06-2019, zaaknr. 2019453825)

Waarder

 • Koningin Julianastraat 14 t/m 20 en Prinses Beatrixstraat 6 t/m 10: het bouwen van 12 nieuwe woningen (26-06-2019, zaaknr. 2019455359)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Zevenster 10: het realiseren van een pergola en overkappingen boven bestaand terras (28-06-2019, zaaknr. 2019267390)

Reeuwijk

 • Melkdistel 1: het vergroten en vernieuwen van een bestaande aanbouw (28-06-2019, zaaknr. 2019394084)
 • Nieuwdorperweg 27: het verbouwen van een woning (28-06-2019, zaaknr. 2019225205)Platteweg 26b: het bouwen van een woning (27-06-2019, zaaknr. 2019077905)
 • Thorbeckelaan 4: het verbreden van de bestaande inrit (28-06-2019, zaaknr. 2019346343)

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen voorbereid met de uitgebreide procedure.

Bodegraven

Europaweg 2, het uitbreiden van het tankstation.

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 ter inzage.

Zienswijzen

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Deze zienswijze moet uw naam, adres en registratienummer bevatten en, gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 45, 2800 AA, Gouda. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH, telefoonnummer 088- 54 50 001. De zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank