Bouwen en verbouwen week 32

blank

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven – Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Langs de Oude Rijn vanaf Bodegraven tot en met Nieuwerbrug aan den Rijn: het aanleggen van een glasvezelnetwerk (26-07-2019, zaaknr. 2019486246) 

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Weijpoort 21: het realiseren van een dakopbouw (25-07-2019, zaaknr. 2019486035)

Reeuwijk

 • Einsteinstraat 14e 1: het bouwen van een balkon (22-07-2019, zaaknr. 2019481419
 • Julianalaan 8: het bouwen van een gezamenlijke toegangsbrug (25-07-2019, zaaknr. 2019485623)
 • Lecksdijk nabij 20 1: het bouwen van een schuilhut (24-07-2019, zaaknr. 2019484041)
 • Reewal 32: het bouwen van een bedrijfsgebouw (24-07-2019, zaaknr. 2019483633)
 • Van Leeuwenhoekstraat 13: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (25-07-2019, zaaknr. 2019485690)

Geweigerde bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Reeuwijk

Fokkerstraat 22: het aanbrengen van gevelreclame (25-07-2019, zaaknr. 2019282459)

Ingetrokken bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

Overtocht 19: wijziging op eerder verleende vergunning (gevelwijziging) (23-07-2019, zaaknr. 2019453847)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Spoorstraat 50, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50h, 50k: het verbouwen van het pand tot negen appartementen (16-07-2019, zaaknr. 2018236335)

Reeuwijk

 • Hooiweide 1 t/m 19 en Meentweide 56 t/m 74: het inrichten van een bouwplaats (24-07-2019, zaaknr. 2019438110)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Binnenweg 5: het verbouwen van bedrijfsruimten tot appartementen (30-07-2019, zaaknr. 2019260793)
 • Zuidzijde 54b: het aanleggen van een ontsluitingsweg en verbreden van een uitrit (30-07-2019, zaaknr. 2019186764)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Hoefsmid (kavel 26): het realiseren van een energieneutrale nieuwbouwwoning (kavel 26 Wijde Wiericke) (25-07-2019, zaaknr. 2019454597)

Reeuwijk

 • Kalverbroek perceel G3054: het plaatsen van een berging (24-07-2019, zaaknr. 2019444609)
 • Zijdeweg achter 47 (kadastraal bekend onder RWK02 K 1009): het bouwen van een kas (24-07-2019, zaaknr. 2019440

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep. 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank