Natuur en milieu week 41

Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:

  • Remon Aardwarmte B.V., Westerhofstraat 1 t/m 29 in Bodegraven: het aanleggen van gesloten bodemenergiesystemen voor verwarmen en koelen bij appartementen Molenzicht.
  • Borsboom Grondwatertechniek B.V., ter hoogte van de Oudeweg 72 in Reeuwijk: het lozen van grondwater in het riool vanwege een ontwatering voor een lasput.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank