Natuur en milieu week 23

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften Schumanweg 4 in Bodegraven

Melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

  • Lok Techniek B.V., Broekveldselaan 11 in Bodegraven: het realiseren van een gesloten bodemenergiesteem binnen een inrichting
  • Motopaint Hogenboom, Leeghwaterstraat 33 06 in Reeuwijk: het starten van een bedrijf in het herstellen van schade aan motorfietsen en het doen van spuitwerk
  • Unica Bodegraven, Beneluxweg 2 in Bodegraven: het plaatsen van een extra brandwerende container naast het pand voor de opslag niet brandbare freon gassen

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

  • Remon Aardwarmte B.V., Oosteinde 8 A in Waarder: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
  • Bronboringsbedrijf Enter B.V., Meentweide 76, 78, 80, 82 en 84 in Reeuwijk: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Bron: gemeente of ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank