Natuur en milieu week 38

Bekendmaking artikel 8.40  Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

Nauta t.h.o.d.n. Kwalitaria Bodegraven, Vromade 1 A in Bodegraven: het veranderen van een cafetaria plus sportkantine

H.J. Kwakernaak V.O.F., Berkenbroek 25-27 in Reeuwijk: het plaatsen van een foliekas en  overkapping op de kwekerij

B. de Vos BV, Reewal 32 in Reeuwijk: het wijzigen van op-/overslag en bewerken van goederen, het oprichten nieuwe bedrijfsbebouwing, het actualiseren van bedrijfsgegevens, het herinrichten bedrijfslocatie en wijziging locatie milieukundige voorzieningen

Davids Gelato B.V., Leeghwaterstraat 23-25 in Reeuwijk: het oprichten van een ijs fabriek

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank