Ruimte en infrastructuur week 31

Vastgestelde partiële Herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2019 en Voortoets Wet natuurbescherming

Samenvatting Betreft 27 herzieningen van individuele percelen binnen de bestemmingsplannen voor het buitengebied en voortoets Wet Natuurbescherming.

Besluit van gemeenteraad

Inzage 1 augustus t/m 12 september 2019

Contactpersoon mevr. N. Kortekaas, mevr. B. Drost of dhr. F. Kiesow

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank