Uitnodiging: derde ronde werkateliers duurzame energieopwekking

Het is best een uitdaging: in 2035 wil onze gemeente klimaatneutraal zijn! Daarvoor is alleen energie besparen niet genoeg. Om klimaatneutraal te worden, moet ook duurzame energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen of zonnevelden aan te leggen. Deze uitdaging gaan we samen aan.

In 2018 zijn we met u op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden in Bodegraven-Reeuwijk. We hebben de uitkomsten daarvan besproken en zijn met elkaar dieper ingegaan op de verschillende voorkeursplekken die naar voren kwamen. Nu is het tijd voor de derde ronde van de werkateliers.

Werkatelier op 29 januari
Wij nodigen u uit om op dinsdag 29 januari deel te nemen aan de derde en laatste ronde van de werkateliers. Tijdens deze avond komen alle locaties aan bod die in ronde twee als zoekgebied zijn besproken. We lichten twee voorkeurslocaties uit: windenergie langs de N11 en zonne-energie op het parkeerterrein bij de Reeuwijkse Hout. Voor deze locaties inventariseren we door middel van diverse scenario’s de randvoorwaarden van bewoners. Daarnaast is er op deze avond speciale aandacht voor mogelijke coöperatieve buurtprojecten.

Datum: dinsdag 29 januari
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur
Locatie: theaterzaal, Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven

Meld u aan
Wilt u meedoen en uw kennis en ideeën inbrengen? We nodigen u van harte uit zich aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl

Uitkomsten eerste ronde werkateliers
Was u niet aanwezig bij de eerste en/of tweede ronde of wilt u van tevoren teruglezen wat er toen zoal besproken is? U kunt online het visuele verslag raadplegen: bit.ly/2VqmIDg. Op de themapagina duurzame energie op onze website vindt u een uitgebreid verslag van de eerste en tweede ronde werkateliers: bodegravenreeuwijk.nl/duurzame-energie

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank