Unaniem besluit herinrichting Raadhuisweg / Zoutmansweg

De gemeenteraad was gisteravond unaniem: zij kiest voor de dorpse inrichting met variant A als uitgangspunt voor de herinrichting. Tot het moment waarop het aantal voertuigen is teruggedrongen blijft het fietspad langs de Raadhuisweg / Zoutmansweg in ieder geval in stand. Wanneer het aantal voertuigen is teruggedrongen wordt de definitieve uitwerking van variant A overwogen.

Maatregelen
Momenteel is de verkeersintensiteit nog te hoog om fietsers met autoverkeer te mengen. Het doel blijft overeind om de Raadhuisweg en de Zoutmansweg in te richten als 30 km-erftoegangsweg. Er wordt hierbij ingezet op inrichting, gedragsbeïnvloeding en handhaving. Tegelijk wordt de oproep aan iedereen gedaan de eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Met elkaar willen we het aantal motorvoertuigen van 7000 per etmaal naar 4700 per etmaal terugdringen.

Onderzoek
Om duidelijk te krijgen hoeveel (doorgaand én bestemmings-) verkeer er momenteel op de Raadhuisweg en Zoutmansweg rijdt, worden binnenkort metingen uitgevoerd.

Vervolg
Rond de zomer van dit jaar wordt de Treebord vanwege de herinrichting hiervan afgesloten; dit heeft effect op de route die het verkeer door het dorp neemt. Vóór deze periode worden al enkele onderdeel van variant A uitgevoerd. Tegelijk wordt ingezet op terugdringen van het doorgaand verkeer. Na de uitvoering van de Treebord worden opnieuw metingen en maatregelen uitgevoerd om het aantal voertuigen terug te dringen. Op basis hiervan wordt de definitieve inrichting bepaald. Communicatie Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier. Om betrokkenen op de hoogte te houden, publiceren we structureel een overzicht van de werkzaamheden in de krant en verwijzen we naar de website. Aanwonenden en klankbordgroepen worden geïnformeerd en betrokken bij de concrete uitvoering.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank