Vergaderingen

Commissie Ruimte

Woensdag 12 december 19.30 uur

  • Grondexploitatie Achter de Boerderij
  • Bestemmingsplan Weijpoort 20-21C
  • Duurzaamheidslening, blijverslening en starterslening
  • Monitor Fysieke Leefomgeving voorjaar 2018

Commissie Bestuur en Financiën

Woensdag 12 december 20.00 uur

  • Uitvoeringsplan centrumvisie Bodegraven
  • Renovatie 4 kunstgrasvelden
  • Realisatie zonnepanelen dak Koemans
  • Aanpassing WMO-verordening

 De op de agenda betrekking hebbende stukken zijn op www.bodegraven-reeuwijk.nl te raadplegen via Gemeenteraad -> raadsinformatiesysteem. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Griffier, drs. J.H. Rijs via nummer (0172) 522 522, e-mailadres hrijs@bodegraven-reeuwijk.nl

Commissie bezwaarschriften

maandag 17 december 20.00 uur

De commissie bezwaarschriften behandelt op 17 december 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:

19.30 uur          Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van voorzieningen betreffende natuurlijkbeleving en natuureducatie Nieuwenbroeksedijk 20a

20.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van overstapvoorzieningen voor kanovaarders gelegen aan de Heerlijkheid van Wiltenburg nabij het wandelpad en de Prinsendijk ten noorden van de molen in Reeuwijk.

20.30 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor de legalisatie van een botenkraan bij de jachtwerf gelegen aan de Platteweg 33 te Reeuwijk. 

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 – 522 522.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank