Vergaderingen week 3

Woensdag 23 januari 19.30 uur

Commissie Samenleving

• Oplegnotitie integraal huisvestingsplan onderwijs

• Derde kwartaalrapportage Sociaal Domein

Vanwege de parallelsessie met de commissie Ruimte vergadert de commissie Samenleving in de trouwzaal. 

Woensdag 23 januari 20.00 uur

Commissie Ruimte

• Herinrichting Raadhuisweg/ Zoutmansweg

• Wijziging bestemmingsplan Zijdeweg 20

• Memo groenafscheidingen Weideveld

De uitgebreide agenda en agenda-stukken van bovenstaande vergaderingen vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website bodegraven-reeuwijk.nl/ris

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank