Vergaderingen

Commissie bezwaarschriften

maandag 17 december 20.00 uur

De commissie bezwaarschriften behandelt op 17 december 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:

19.30 uur        

Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van voorzieningen betreffende natuurlijkbeleving en natuureducatie Nieuwenbroeksedijk 20a

20.00 uur        

Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van overstapvoorzieningen voor kanovaarders gelegen aan de Heerlijkheid van Wiltenburg nabij het wandelpad en de      Prinsendijk     ten noorden van de molen in Reeuwijk.

20.30 uur        

Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor de legalisatie van een botenkraan bij de jachtwerf gelegen aan de Platteweg 33 te Reeuwijk. 

De stukken van deze hoorzitting liggen een week      voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 – 522 522.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank