annemarievisser

Column: Een Insta-Hot Bodegraven-Reeuwijk

Alles begint met een goed idee en daarom lanceerde het stadsbestuur van de  Belgische stad Leuven dit jaar een grootschalige participatie-campagne met als voornaamste doel het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën over de toekomst van de stad. Die moeten uiteindelijk de basis gaan vormen voor een strategisch meerjarenplan. Enigszins vergelijkbaar met onze dorps- en centrum visies, maar dan veel breder en vooral structureler. Tot nu toe leverde het zomaar 9.000 ideeën op. Zonder dat hier een voor veel geld ingehuurde adviseur aan te pas kwam.
Ik moest direct aan deze campagne denken toen ik deze week een kop koffie dronk met een Reeuwijker over een plan waarmee de problemen rondom de jongerenhuisvestiging op een originele en doortastende manier snel kunnen worden opgelost. Overigens is dit hard nodig, want veel jongeren wachten al jarenlang bij moeders op zolder op een huis, vertrekken uit de gemeente of wonen illegaal op plekken die bepaald niet voor wonen bestemd zijn. Bovendien zou Reeuwijk er zo maar ineens hip-hot-and-happening mee kunnen worden, terwijl traditionele oplossingen vaak vragen om risicovolle investeringen of een hele lange adem.

Het plan draait om het geheel out-of-the box ontwikkelen van een trendy woonconcept van zeecontainers. Niet zomaar stapelen, maar een doordacht totaalconcept. Voordelig, costummade, snel te realiseren en vooral duurzaam. Met veel groen eromheen. Op internet zijn legio mooie voorbeeld te vinden zoals de studentenwoningen op de Uithof in Utrecht, of het City Lab in Groningen. Overigens is deze laatste een hotel, maar hier gaat het om de opzet. Helemaal van nu én ook nog van morgen.

Kortom een idee dat, mits er een aantal welwillende schouders onder worden gezet, heel snel realiseerbaar is.

Een gemeente die zichzelf blijft uitvinden en het beleid durft te versterken door actief in te zetten op het verzamelen van ideeën van inwoners op een open platform. Niet ergens onderweg, vaak veel te laat en voor de vorm nog even met inwoners aan tafel gaat. Maar open-minded vooraf ideeën oppakt,  tegen het licht houdt, doorrekent, beoordeelt of deze binnen de democratisch gestelde kaders past en dan gewoon aan de slag gaat.

Het zou zomaar eens tot een verrassende manier van burgerparticipatie kunnen leiden met dito verfrissende resultaten. En wie weet, misschien wel tot een heel insta-hot, groen en duurzaam en vooral jong Bodegraven-Reeuwijk midden in het Groene Hart.

X