Ontwerp zonder titel

Financiële positie Evertshuis blijft zorgenkindje voor gemeente

De financiële positie van het Evertshuis blijft altijd het onderwerp van gesprek. Dit gaf wethouder Robèrt Smits aan tijdens het persoverleg. Net voor de zomervakantie is tijdens de kadernota een voorstel gedaan om nog eenmalig het tekort te compenseren voor 2019 en vanaf 2020 structureel extra geld aan het Evertshuis te geven. 
Horeca

De Horeca in het Evertshuis blijkt niet kostendekkend te zijn. Integendeel zelfs. Vanaf komend seizoen is de bar alleen nog open tijdens activiteiten. Overdag kunnen mensen terecht bij de koffie automaat. ” We doen dit om een sluitende begroting te krijgen.” Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het personeel. Er moet een tekort worden weggewerkt van € 50.000.-, licht wethouder Robèrt Smits toe.

Beheer

Ook de beheer tak van het Evertshuis heeft het zwaar. Er is altijd een tekort geweest van ongeveer € 77.000. Dit komt vooral door de niet verhuurbare ruimte, zoals de foyer. Dit is namelijk een openbare ruimte. Het college vraagt de gemeenteraad 185.000 extra subsidie om alle tekorten te compenseren. 

“We willen dat er in 2020 een financieel gezond Evertshuis staat waar vanuit maatschappelijke en culturele activiteiten georganiseerd worden. Daarna moet het zichzelf kunnen redden met de 375.000 euro subsidie die zij ontvangen voor cultuur”, zegt de wethouder. 

Inkomsten vielen tegen

De verbouwing van het Evertshuis vond plaats in 2014. Sindsdien was de hoop dat er inkomsten kwamen van de commerciële huur en besparing op de energiekosten. Echter was dit niet het geval. 

Het voorstel wordt 18 september besproken in de raadscommissie.

 

 

 

X