pen2018

Ingezonden brief aan Willem Zuyderduyn (VVD)

Beste Willem Zuyderduyn,
Nogmaals gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning van de VVD. Ik verwacht dat jij na de informatieronde kans maakt om de formateur te worden. Volgens mij spreek ik ook namens mijn PvdA fractie- en partijgenoten als ik zeg dat we de samenwerking in de afgelopen raadsperiode als prettig hebben ervaren. Samen hebben de oppositiepartijen een aantal successen weten te behalen. In zo’n vorm van samenwerking hebben we gemerkt dat fractie-grootte geen rol speelt; ieders inbreng weegt even zwaar en wordt op z’n eigen merites beoordeeld. Ook in het verkiezingscampagne hebben we voor een belangrijke deel samen opgetrokken en de PvdA is zeker blij met het resultaat.

De reden van deze openbare brief aan jou is om je te laten weten dat ik van mening ben dat deze manier van samenwerking ook in de komende raadsperiode een goed werkbare vorm kan zijn.
Het is naar aanleiding van de afscheidstoespraak van Gerrit van Eijk dat ik op dit idee kwam. Een van de dingen die Gerrit heeft gezegd was (vrij vertaald in mijn eigen woorden) dat het wellicht juist goed zou zijn als de coalitie zou berusten op een minimale meerderheid. De coalitie zal dan in de raad op zoek moeten gaan naar zo breed mogelijke steun om de meerderheid voor een voorstel te krijgen. Het idee van Gerrit wil ik nog verder trekken en stellen dat het wellicht beter is als de coalitie zou bestaan uit alleen VVD en CDA. Dus 11 zetels en dus net niet de meerderheid.
Die coalitie heeft dan genoeg aan de steun van 1 andere fractie in de raad en het voorstel is vastgesteld.

Er zijn een aantal voordelen van zo’n minderheidscoalitie:
– De coalitie kan snel gevormd zijn (die is er eigenlijk al = VVD + CDA)
– Het verkrijgen van meerderheden voor een goed voorstel zal naar verwachting absoluut geen enkel probleem zijn. De politieke sfeer in Bodegraven-Reeuwijk en de samenwerking van de oppositiepartijen van de afgelopen jaren geven mij voldoende vertrouwen om dit te stellen.
– Het Collegeprogramma zal met recht een Raadsprogramma genoemd kunnen worden omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de raad en dus kan er geen sprake zijn van een coalitieprogramma.
– De fracties van de coalitiepartijen hebben dan in de raad de volledige politieke vrijheid om hun eigen partij-programma na te blijven streven. Het is een zaak van de raad om de meerderheid te vinden.
– In het verlengde van het voorgaande voordeel hebben de individuele raadsleden meer vrijheid om bij principiële zaken naar eer en geweten te handelen zonder dat per definitie een voorstel in gevaar komt.
– Je bent dan als coalitiefractie niet verplicht om contrecoeur in te stemmen met een voorstel. De VVD heeft niet alleen landelijk maar ook lokaal hier zure ervaringen mee.
– Het is niet mogelijk om voorstellen “er doorheen te jagen” simpelweg omdat je het vertrouwen hebt van steun van de coalitiefracties.
– En tot slot maar niet op de laatste plaats: dit is echt innovatief en past naadloos in de pilot “Democratic Challenge”!

Er kunnen wellicht nog meer voordelen genoemd worden maar ik laat het even hier bij. Omwille de transparantie voer ik deze correspondentie in het openbaar. Ik hoop dat je dit niet erg vindt? Ik ben erg benieuwd naar je openbare reactie.

Vriendelijke groet, Alvin Riley

Reactie Willem Zuyderduyn

 

Dank voor de felicitaties en ook wij kijken terug op een prettige samenwerking. Zoals je weet vormen de VVD en het CDA het motorblok en hebben de afgelopen 2 weken al gesprekken plaats gevonden met andere partijen om tot een coalitie te komen . Ik ga daarom ook niet inhoudelijk in op jouw voorstel. Dat had wel gekund als je de ingezonden brief direct na de verkiezingen of direct na de raadsvergadering van 2 weken geleden had gedaan, toen het motorblok werd aangekondigd.

Dan was er nog alle ruimte geweest met elkaar van gedachten te wisselen over jouw interessante voorstel.

Met een vriendelijke groet,
 
Willem Zuyderduyn
Fractievoorzitter VVD Bodegraven-Reeuwijk

X