pen2018

Ingezonden brief: Burgerbelangen is slecht voor Reeuwijk!!

gedaan. De onvrede bij Reeuwijkers over de scheefgroei tussen Bodegraven en Reeuwijk is de laatste periode enorm toegenomen en dat is meer dan logisch.
Deze partij is slecht voor Reeuwijkse sporters, want ze wil het goede sportvoorzieningenniveau in Reeuwijk tot een afbraakniveau terugbrengen. Daarbij geeft ze ten opzichte van landelijke gemiddelden een schandelijk laag bedrag uit aan beheer en onderhoud. Als het aan Burgerbelangen ligt dan betalen de sporters het onderhoud van gemeentelijke eigendommen en niet de gemeente zelf. Dat is merkwaardig, want sinds wanneer is het normaal dat u verplicht wordt de eigendommen van een ander op uw kosten te onderhouden?

Deze partij is slecht voor de gezondheid van Reeuwijkse burgers. Als het aan Burgerbelangen had gelegen dan hadden ze de Reeuwijkse rondweg tegengehouden, want het is in hun ogen “onverantwoord” om zoveel geld aan Reeuwijk te besteden. Dat de oude situatie met een dagelijks verkeersinfarct van tienduizenden auto’s ronduit ongezond was voor bewoners rond de Raadhuisweg was kennelijk niet belangrijk. En ook het opnieuw inrichten en veilig maken van de nieuwe Raadhuisweg ging alles behalve vanzelf.

Deze partij is slecht voor de natuur in Reeuwijk. Ze wil de Bodegraafse recreanten via een kanaal vanaf de Oude Rijn naar het Reeuwijkse plassen gebied dirigeren, terwijl het Rijnwater ongeschikt is voor de kwetsbare, maar zeer waardevolle veenweidenatuur in Reeuwijk. Dat is funest voor alle zorgvuldig genomen beschermingsmaatregelen.

Deze partij is slecht voor het voorzieningenniveau in Reeuwijk. Nog even en dan staan alle belangrijke voorzieningen in Bodegraven en is er in Reeuwijk niets meer. We hebben al geen gemeentehuis meer en ook geen politiebureau. De bibliotheek is teruggebracht tot een zeer bescheiden niveau. Inspraakvoorzieningen, zoals de in Reeuwijk gewaardeerde sportadviescommissie, zijn stelselmatig onschadelijk gemaakt. Zwembad De Fuut is door dit college afgestoten en alleen dankzij de moedige inzet van vrijwilligers is het voor Reeuwijk behouden gebleven. Uiteraard gaat Burgerbelangen wel vol enthousiasme het hiermee bespaarde geld investeren in een zwembad in Bodegraven !

Burgerbelangen is feitelijk niets anders dan Bodegraafs Belang en daarmee voor Reeuwijk een wolf in schaapskleren. Ze hadden zichzelf net zo goed Beter Bodegraven of Groot Bodegraven kunnen noemen. Deze partij is in ieder geval enorm slecht voor Reeuwijk, het behouden van waar Reeuwijk voor staat en wat goed is voor Reeuwijk !

Over één maand is er een mogelijkheid om de resultaten van de afgelopen periode te “wegen”. Wie niets heeft met Reeuwijk en vindt dat Bodegraven superieur moet zijn en blijven, kan met een gerust hart stemmen op Burgerbelangen. Wie het behoudt van Reeuwijk nastreeft of snapt dat een gemeente alleen maar 1 wordt als investeringen en voorzieningen evenwichtig worden verdeeld, doet er verstandig aan iets anders te stemmen

Door: Ries van EijckX