Ingezonden brief: Harmonisatie buitensport

De laatste weken verschijnen er meerdere berichten in de media over de harmonisatie buitensport. De coalitiepartijen vinden het passend om hun geluid te laten horen en hebben daarom onderstaande brief opgesteld. Niet als reactie op de berichten, maar als weergave van hoe de coalitie kijkt tegen de harmonisatie.
Het dossier “Harmonisatie Buitensport” kent zijn oorsprong in de fusie tussen de voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk in 2011. Er zijn verschillen in eigendom van kleedkamers en kantines, het bijbehorende onderhoud, toegekende bijdragen vanuit de gemeente en huur van accommodaties. Deze verschillen zijn ontstaan in een andere tijd en vanuit andere politieke en maatschappelijke afwegingen. Sportcomplexen werden bijvoorbeeld heringericht zodat woningbouw mogelijk werd. De situatie nu is dat de ene vereniging meer steun krijgt vanuit de gemeente en een meer comfortabele positie heeft dan de andere vereniging, dit is niet eerlijk.

De gehele gemeenteraad heeft er deze raadsperiode op aangedrongen om de oneerlijkheid tussen de verschillende sportverenigingen en sportcomplexen aan te pakken. Dit leidde in de zomer 2015 tot de start van het harmonisatie proces. In december 2015 is het voorgenomen harmonisatie proces bekend gemaakt.

Na de gesprekken met sportverenigingen en met de gemeenteraad zijn in februari 2016 unaniem de kaders vastgesteld waarbinnen te harmoniseren. Het college heeft de opdracht gekregen om binnen deze kaders te harmoniseren. De kaders zijn:

  • De financiële bijdrage aan de sport in 2016 is leidend.
  •   De verenigingen zijn verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de buitensportaccommodaties.
  •   De gemeente investeert niet in de aanpassing en/of uitbreiding van de buitensportaccommodaties.Alle partijen in de gemeenteraad hebben zich unaniem achter deze kaders en de voorgestelde aanpak geschaard.

    Harmonisatie heeft een eerlijke eindstand tot gevolg, een harmonisatieproces zelf kan nooit eerlijk zijn. In een voorbeeld, als ik 2000 euro verdien en mijn collega 3000 en we gaan harmoniseren dan lukt het nooit om ons alle twee gelijk te behandelen. Alleen het resultaat is gelijk.

    Het is in onze ogen dus belangrijk om te kijken naar het eindresultaat. Is dat eerlijk? Is het door onze belangrijke en gewaardeerde sportverenigingen op te brengen? Kunnen ze voortbestaan gegeven de nieuwe eindsituatie? Is die eindsituatie een gezonde basis voor een toekomstbestendig sportbeleid in onze gemeente?

    De Bodegraafse verenigingen laten al 10 jaar zien dat het kan. Ja, ze moeten meer contributie vragen. Ja, ze moeten soms lastige keuzes maken waar ze hun geld in investeren. Maar ook, het zijn en blijven sterke verenigingen, verankerd in onze samenleving. En ja, we zijn daar trots op.

Is het dan makkelijk voor de Reeuwijkse verenigingen? Nee, het is erg lastig om ineens veel minder geld te besteden hebben. Nee, het is lastig om keuzes te maken die voorheen niet nodig waren. Nee, het vergt een andere houding en denken. En nee, het is niet de schuld van deze verenigingen dat ze van oudsher beter bedeeld zijn dan de Bodegraafse verenigingen.

Gelukkig heeft het college maximaal de kaders benut die door de gemeenteraad zijn gesteld. Maatwerk per complex en ingroeien in 4 jaar tijd. De verenigingen hebben de tijd tot 2021 om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarmee is de harmonisatie in onze ogen haalbaar. En ja, we zijn alert en houden zicht op de effecten van dit harmonisatie traject.

Er is veel aandacht voor de harmonisatie in onze gemeente, begrijpelijk aangezien sport verbindt en verbroedert. Dit zien we ook binnen de raad in onze gezamenlijke uitgangspunten voor de harmonisatie. Als politieke partijen blijven we altijd betrokken bij het wel en wee van onze sportverenigingen en dragen we sport in zijn algemeenheid een warm hart toe. We staan ook open voor sportieve debatten en constructieve communicatie. Maar let wel, we zitten in de extra tijd van de besluitvorming. Het heeft al lang geduurd en houdt ons af van de volgende stappen die gezet moeten worden. Als coalitie nemen we onze verantwoordelijkheid en staan voor de door de raad genomen besluiten.

Henk van der Smit – SGP
Arie de Groot – ChristenUnie
Jan Vergeer – CDA
Remco Tijssen – Burgerbelangen Bodegraven – Reeuwijk

Ingezonden brief

There are no comments

Add yours

X