Twee limieten voor AGE II zwemsters

Zaterdag 17 november vond in zwembad ‘Tijenraan’ in Raalte de landelijke Interregio wedstrijd plaats voor synchroonzwemsters in de categorie Age II oftewel onder de 15 jaar. Tijdens deze wedstrijd moeten de zwemsters vier figuren in het water laten zien.
BZ&PC nam hieraan deel met vier synchroonzwemsters. Marije Koot en Feline Ewalds behaalden voldoende punten voor een limiet voor de NK Synchrobeat 2019.

X