Overzicht fasering

Stand van zaken openstelling Reeuwijkse Randweg

Fase 1 Tussen Goudsestraatweg en Oud Reeuwijkseweg
Van vrijdagavond 13 november 21.00 uur tot en met maandagochtend 16 november 05.00 uur wordt de aansluiting van de nieuwe rotonde op de Goudsestraatweg N459 gerealiseerd. In dit weekend brengen wij ook de deklaag aan vanaf Goudsestraatweg richting de Oud Reeuwijkseweg. In opdracht van de gemeente wordt gelijktijdig de eerste maatregel uit het Verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Brug uitgevoerd. Versluys & Zoon BV uit Bodegraven voert werkzaamheden uit voor de reconstructie aan de kruising Goudsestraatweg – N459 in Reeuwijk. De voorrangssituatie wordt hier gewijzigd.
Fase 1 Oud Reeuwijkseweg
Bij de Oud Reeuwijkseweg is de ondergrond voor het laatste deel van het fietspad gereed. In november brengen we het asfalt en de belijning aan. Totdat de werkzaamheden gereed zijn rijden fietsers op de rijbaan. Medio november wordt het fietspad in gebruik genomen.

Fase 2 Nieuwdorperweg 
We zijn volop aan het werk rondom de Nieuwdorperweg. De kabels en leidingen rond de Nieuwdorperweg zijn verlegd. De laatste heiwerkzaamheden worden waarschijnlijk in begin november afgerond. In de komende periode werken wij verder aan het paalmatras, de overkluizing, de duikers en de onderdoorgang van de A12. De verkeersmaatregelen voor deze werkzaamheden staan onder het kopje ‘Verkeersmaatregelen Nieuwdorperweg’.

Fase 3 en 4 Tussen Nieuwdorperweg, Leeghwaterstraat en Edisonstraat
Begin november zijn de heiwerkzaamheden gereed rond Verzorgingsplaats De Andel. Vanaf de Nieuwdorperweg tot de Edisonstraat werken we door aan de fundering. Hierna brengen wij het asfalt aan. Ook werken we door aan de geluidswal tussen de aansluiting Leeghwaterstraat en het Bruggenpad. Deze werkzaamheden lopen vermoedelijk door in december. Voor deze werkzaamheden zijn geen verkeersmaatregelen noodzakelijk.

Fase 5 en 6 Edisonstraat en Zoutmansweg 
In de nieuwsbrief van augustus is vermeld dat de werkzaamheden aan de Edisonstraat tussen de Zoutmansweg en Doggersbanklaan vermoedelijk in oktober voltooid zouden zijn. Helaas bleek deze planning niet haalbaar. Inmiddels zijn de funderingen voor de weg en het fietspad gereed. Ook zijn we gestart met de bestrating en ronden wij de geluidsschermen af. Op 9 en 10 november worden de onderlagen geasfalteerd. Eind november wordt de deklaag aangebracht. De verkeersmaatregelen voor deze werkzaamheden vindt u onder het kopje ‘verkeersmaatregelen Edisonstraat’.

Overzicht fasering

 

There are no comments

Add yours

X