Gemeente-Bodegraven-Reeuwijk

Afsluiting succesvol eerste jaar Innovatieatelier

Op donderdag 26 november 2015 kwamen ongeveer 30 deelnemers van het Innovatieatelier bij elkaar om terug te kijken op een succesvol jaar samenwerking en ontwikkeling. De bijeenkomst vond plaats in de ‘huiskamer van Waarder’. De stichting Kom Mee Eten serveerde een eenvoudige maaltijd, die door de gemeente werd gesponsord. SAM leidt de Innovatieateliers.
 Innovatieatelier

Het innovatieatelier komt bij elkaar sinds november 2014. Het doel van het Innovatieatelier is om vernieuwende initiatieven te ontwikkelen op het gebied van zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de vraag vanuit de samenleving. Gezamenlijk wordt gewerkt aan concrete uitvoeringsplannen aan de hand van casussen en kennisuitwisseling.

Huis van Alles

Al vrij snel kwam het idee voor een ‘Huis van Alles’ naar voren, een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud, die de functie van een soort huiskamer van het dorp vervult en bijdraagt aan de levendigheid van het dorp. Het doel van het Huis van Alles is minder zorg en meer welzijn te creëren door voorzieningen te bieden dichtbij huis. “Vanaf het moment dat het woord ‘Huis van Alles’ was gevallen, werd iedereen die erover hoorde enthousiast. Het is een concept dat iedereen aanspreekt en dat iedereen snapt”, aldus wethouder Kromwijk. Wethouder Leijendekkers voegde daaraan toe dat het “goed is om te zien hoe iedereen elkaar opzoekt en met elkaar in gesprek gaat”.
Het Huis van Alles wordt verder uitgewerkt in een project van SAM en de gemeente. Voor volgend jaar staan er opnieuw netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten op de agenda.

Terugblik op constructieve samenwerking

Jan de Groot en Gijs Kok, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Huis van Alles in Waarder, heetten iedereen van harte welkom in het mooie nieuwe pand.
Mirjam van Veen, directeur van SAM, opende de bijeenkomst: “We kijken terug op een mooi traject, waarin we met wel 100 deelnemers hebben gesproken over wat we met elkaar kunnen bereiken door samen te werken.” De aanwezigen spraken over de veranderingen in het werkveld sociaal domein en de mogelijkheden die het concept Huis van Alles biedt.

Wethouders Laura Leijendekkers en Martien Kromwijk, initiatiefnemers van het innovatieatelier, sloten de avond af.

There are no comments

Add yours

X