7d646f75-8222-430c-a689-41d4f203b0c3

Afzetting Treebord in Reeuwijk

Vanaf heden zijn de werkzaamheden bij Het Treebord in Reeuwijk-Brug Oost begonnen. Tot en met 20 juni is de weg tussen de Wederik en de Melde voor al het verkeer afgesloten.  Daarna zullen de werkzaamheden voortgezet worden richting  de ‘s Gravenbroekseweg en zal het verkeer daar afgezet worden voor de werkzaamheden.
Het groot onderhoud is nodig omdat verschillende straten verzakt zijn en op verschillende locaties verkeersonveilige situaties zich voordoen .Er komen daarom meerdere snelheidsremmende maatregelen. De rijbaan wordt verbreed in verband met opstelruimte vrachtwagens voor de beweegbare fysieke breedtebeperking. Tevens komen er betere, dus veiligere fietspaden.Ook worden naast het Treebord ten hoogte van de Melde nieuwe verkeersplekken gecreëerd. Tot april volgend jaar zullen de werkzaamheden nog duren op en aan het het Treebord.

De werkzaamheden ter hoogte van zwembad De Fuut start pas aan het einde van het zwemseizoen zodat het zwembad makkelijk bereikbaar blijft. Tijdens de werkzaamheden op het Treebord zal het verkeer worden omgeleid via de Raadhuisweg.   

 

Tekst en foto’s: Judith OstendorfX